dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
dot
Website แนะนำ
dot
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletล้างแอร์ ช่างแอร์


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


ทำบุญครบ 1 ปี OF messenger

รวมพล พนักงานส่งเอกสาร

ทำบุญครบ 1 ปี
พนักงานรับส่งเอกสาร ยี่ห้อ OF-Messenger
 
          เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 ที่ผ่าน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด นำโดย คุณ กอสิน ศุภฤทธิธำรง กรรมการผู้จัดการ ได้จัดทำบุญในโอกาส ที่บริการ พนักงานส่งเอกสาร ภายใต้แบรนด์ “ OF - Messenger ” ได้มีอายุครบ 1 ขวบปี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ พนักงานรับส่งเอกสาร ทุกท่าน ให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน
          ในโอกาสนี้ ผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ ถึงอนาคต ในปีที่ 2 ของ พนักงานส่งเอกสาร ภายใต้แบรนด์ “ OF - Messenger ” คือ ต้องการให้ผู้ใช้งาน รับรู้ รับทราบ และรู้สึก ถึงแบรนด์ว่า ถ้าพูดถึง แบรนด์ “ OF - Messenger ” แล้วจะนึกถึง “เด็กดี เด็กน่ารัก” ที่มาทำการส่งเอกสารให้พวกเค้า ซึ่งวิสัยทัศน์ที่วางไว้นี้ จะต้องได้รับความร่วมมือ จากทีม พนักงานรับส่งเอกสาร ทุกท่าน จึงจะเกิดขึ้นได้
 

 พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร

          คุณหนูปู ฝ่ายบัญชี กำลังเตรียมภัตตาหาร สำหรับเลี้ยงพระสงฆ์ ในขณะที่กำลังเริ่มพิธีกรรมทางศาสนา ทีม พนักงานส่งเอกสาร ประจำที่พร้อมเริ่มพิธี

 

พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร

           คุณปุ่น บอสใหญ่ นำพิธีทางศาสนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพนักงานรับส่งเอกสาร นั่งสำรวมอยู่ด้านหลัง

 

พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร  พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร

พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร

          พนักงานส่งเอกสาร บางส่วน คอยจัดแจง ถวายภัตตาหาร

  

พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร

          ทีมงาน Back Office และ ทีม พนักงานส่งเอกสาร รับศีล รับพร รับบุญ กลับบ้านกันทั่วหน้า

 
           ในโอกาสครบรอบ 1 ขวบปี ทีมงานผู้บริหารขอขอบคุณ ทีมฝ่าย พนักงานส่งเอกสาร OF-Messenger ทุกคน เสียสละแรงกาย และ แรงใจ ในการทำงาน ให้บริการ ภายใต้แบรนด์ OF-Messenger หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทีม พนักงานรับส่งเอกสาร ของเรา จะเป็นทีมที่ทุมเท และรักใคร่ สามัคคี กันเช่นนี้ เหมือนเคย
          แล้วในปีหน้า เมื่อ OF-Messenger มีอายุครบ 2 ขวบปี ผู้ใช้ทั่วไป จะได้รู้จัก พนักงานส่งเอกสาร ของเราว่า “ OF-Messenger หรือ? เด็กเค้า เป็น เด็กดี เด็กน่ารัก จริงๆ นะ”
 
                                                                    ขอบคุณทุกคนครับ
                                                                   กอสิน ศุภฤทธิธำรง
                                                                   11 กันยายน 2553

 
กิจกรรม ภายใน OF

ทำบุญ ครบรอบ3ปี OF แมสเซ็นเจอร์
การประชุม ครึ่งปีหลัง ของ 2554
การประชุม ครึ่งปีแรก ของ 2554
ทำบุญ ครบรอบ2ปี OF messenger
จัดเลี้ยงปีใหม่2554 ปี OF messenger