dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
dot
Website แนะนำ
dot
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletล้างแอร์ ช่างแอร์


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


กลุ่มบริการ Mailroom

OF Mailroom Office :

Pick and Post!!

ระบบบริหารจัดการห้องจดหมาย

และทีม พนักงานเดินเอกสาร ภายใน

 ห้องจดหมาย-Mailroom ห้องจดหมาย-Mailroom

            เอกสาร จดหมาย ที่ เข้า-ออก เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเอกสารสำคัญๆ ซึ่งมีผลต่อความเป็นไปขององค์กร จะต้องถูกจัดเก็บ แยกประเภท และถูกจัดส่ง ถึงมือผู้รับอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

            แต่สำหรับในองค์กรณ์ ขนาดใหญ่ เอกสารที่มีการ เข้า-ออก ในองค์กร มีปริมาณมากมาย หากขาดการบริหารที่ดี อาจจะเกิดการสูญหาย และความล่าช้าของเอกสารที่มาถึง ซึ่งจะสร้างความเสียหายทั้งที่สามารถมองเห็นได้ และมองไม่เห็น เช่น การถูกตำหนิจากคู้ค้า

            Mailroom Office : Pick and Post!! เป็นลักษณะ Outsourcing ระบบบริหารจัดการห้องจดหมาย(Mailroom management) แบบครบวงจร ทั้งระบบและทีมงานปฏิบัติงาน ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยรวบรวมทุกบริการที่เกี่ยวกับ Mail room มาไว้ด้วยกัน ทั้งระบบ IT ควบคุมจัดการเอกสาร เพื่อประสิทธิภาพ และความถูกต้อง แม่นยำ ของระบบ พร้อมกับทีมงาน พนักงานเดินเอกสาร ที่ถูกฝึกมาเพื่อการบริการจัดส่งเอกสารทั้งภายในและนอก องค์กร อย่างมืออาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ห้องจดหมาย-Mailroom ห้องจดหมาย-Mailroom

            1. ระบบบริหารเอกสาร จดหมาย เข้า-ออก (Mail room management ) : อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยระบบ IT Computer ที่ทันสมัย ตรวจสอบได้ผลการทำงาน ผ่านระบบฐานข้อมูล ได้ตลอดเวลา

            2. ทีมปฏิบัติการ ประจำห้องจดหมาย (Mailroom staff) : ทีมงานคัดแยก กระจายเอกสาร แต่ละแผนก แต่ละแผนก แบบมืออาชีพ

            3. ทีม พนักงานเดินเอกสาร ภายในองค์กร (Internal Messenger) : เจ้าหน้าที่ จัดส่งเอกสาร ถึงมือ ทุกแผนก ทุกฝ่าย แบบมืออาชีพ

            4. ทีม พนักงานจัดส่งเอกสาร ภายนอกองค์กร (External Messenger) : เจ้าหน้าจัดส่งเอกสาร และเก็บเอกสาร จากภายนอกบริษัท เช่น นำส่งจดหมาย พัสดุไปรษณีย์, นำส่งเอกสารนอกสถานที่, วางบิล, เก็บเช็ค เป็นต้น

 

            เพียงแต่ท่านให้ OF ดูแลระบบ ห้องจดหมาย (Mail room Management) ท่านก็สามารถวางใจได้ กับเรื่องเอกสาร ของท่านได้ ตามสโลแกน "Considered ... DONE" (เพียงแค่สั่งเรา ก็พิจารณาได้เลยว่า เสร็จแล้ว)

 

 

ติดต่อสอบถามบริการ

OF Mailroom Office : Pick and Post!!

ติดต่อ

02-933-6200

 ห้องจดหมาย MailroomOF Mailroom Office : Pick and Postarticle

บริหารห้องจดหมาย: บริการ ระบบบริหารห้องจดหมาย พร้อม ทีมการเดินเอกสาร ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร แบบครบวงจร สำหรับ ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีอาคารสูง ต้องการจัดระบบการเดินเอกสารภายใน อาคารให้มีประสิทธิภาพ :

.
1. ออบแบบและจัดทำระบบการเดินเอกสาร ของอาคาร
2. จัดหาและบริหาร ทีมงานจัดส่งเอกสาร ทั้งในและนอกอาคาร
3. ดูแลสวัสดิการ ประกันสังคม แทนท่าน
4. พนักงาน ทดแทน กรณีขาด ลา 10% 
5. รายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน
อัตราค่าบริการ
    ตามรายละเอียดงานจริง
.
 
หน้า 1/1
1
[Go to top]