dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
dot
Website แนะนำ
dot
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletล้างแอร์ ช่างแอร์


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


การประชุม ครึ่งปีหลัง ของ 2554

 

บรรยากาศ การประชุม
OF แมสเซ็นเจอร์ ประจำเดือน 7/54 –12/54
 
          OF แมสเซ็นเจอร์ เราเล็งเห็นว่า การจะรักษาคุณภาพของการ ส่งเอกสาร ให้คงไว้ซึ่งมาตารฐานการให้บริการ ส่งเอกสาร ที่ดีนั้น
          พนักงาน แมสเซ็นเจอร์ ผู้ปฏิบัติการ ซึ่งมาจากหลากหลายพื้นฐานครอบครัว หากมิได้รับ การอบรบ แนะแนว การปฏิบัติการ ของแมสเซ็นเจอร์ ที่ดี ก็เป็นการยากที่จะทำให้การส่งเอกสาร อยู่ในมาตราฐานเดียวกัน
          OF แมสเซ็นเจอร์ เราจึงมีการอบรมพนักงาน แมสเซ็นเจอร์ ในวันเสาร์ โดยนอกจากการให้ความรู้ในการมาตราฐานการส่งเอกสารทั่วไปแล้ว ยังเน้นการอบรมทางด้านจิตใจ ให้น้องๆ แมสเซ็นเจอร์ ให้มีสติ และ เป็นคนดี เพื่อ ให้บริการของ OF แมสเซ็นเจอร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า “OF เด็กดีทุกคน”
 
          โดยมีรายละเอียดในการอบรม แมสเซ็นเจอร์ เด็กดี ดังนี้
          1. พบปะกัน : ให้โอกาสให้ น้องๆ แมสเซ็นเจอร์ , หัวหน้างาน , ผู้บริหาร ได้พบปะ ปรึกษา ผู้คุย แลกเปลี่ยน และนันทนาการร่วมกัน
 จักรยานยนต์ แมสเซ็นเจอร์ มาจอด รอประชุม แมสเซ็นเจอร์ 2 คนเล่นหมากรุก
มอเตอร์ไซด์ แมสเซ็นเจอร์ จอดประมาณ 60คัน แมสเซ็นเจอร์ กำลังยกมือสวัสดี ผู้บริหาร
 
          2. สวดมนต์ ไหว้พระ : กล่อมเกลาจิตใจด้วยวิถีพุทธ สวดมนต์  แผ่เมตตา ให้น้องๆ แมสเซ็นเจอร์ ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ได้มองบุคคลอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว ด้วยมุมมองของความมีเมตตา เป็นการเตือนใจตัวเอง ให้ห่างไกลจากอบายมุข ทั้งปวง
 หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ พนมมือไหว้ พระ แมสเซ็นเจอร์ นั่งปร
น้องๆ แมสเซ็นเจอร์ คุกเข่าไปทางเดียวกัน พนักงาน ส่งเอกสาร พนมมือ นั่งบนเก้าอี
 
          3. นั่งสมาธิ : เป็นการเรียกสติ เรียกใจ กลับมาที่ตัวเอง ตัดสิ่งรบกวนภายนอกออกไปในช่วงเวลาสั้นๆ ให้เวลากับตัวเอง ได้พิจารณาสิ่งที่น้องๆ แมสเซ็นเจอร์ ได้ปฏิบัติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับการได้ฟังเรื่องสั้น นิทาน ต่างๆ ให้ น้องๆ แมสเซ็นเจอร์ ได้ ฉุกคิด
ทีมส่งเอกสาร นั่งสมาธิ ทีมส่งเอกสาร นั่งสมาธิ หันหลังบนเก้าอี้
แมสเซ็นเจอร์ หันหลังนั่งสมาธิ ในห้องประชุม ทีมส่งเอกสาร นั่งสมาธิกลุ่มย่อยทีมส่งเอกสาร นั่งสมาธิ ทีมส่งเอกสาร นั่งสมาธิ
 
          4. อบรมมาตรฐานการทำงาน : อบรมมาตราฐานส่งเอกสารต่างๆ , อธิบายวิธีการทำงาน และ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ทั้งลูกค้า และ น้องๆ แมสเซ็นเจอร์ แจ้งมา
 หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ ร่างใหญ่ คุณอยู่หน้าห้องประชุม หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ ผมเกรียนคุยอยู่หน้า กระดาน
หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ ผมเกรียนกับคนร่างใหญ่ คุยอยู่หน้า หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ ร่างใหญ่คุยอยู่หน้าห้อง ทุกคนนั่งพื้นฟังพนักงานส่งเอกสาร นั่งพื้นเรียบร้อย หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ ผมยาวคุยอยู่หน้า
แมสเซ็นเจอร์ ล้อมวงคุย คุณวรากร คุยกับแมสเซ็นเจอร์ อยู่หน้าห้อง
ภาพฉายคำว่า OF เด็กดี ทุกคน อยู่บนกำแพง เริ่มการอบรม แมสเซ็นเจอร์
ฉายภาพ การไหว้ ให้ แมสเซ็นเจอร์ ดู หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ 3 คน ยืนอยู่หน้าห้อง
 
          5. มอบรางวัล : ให้รางวัล เป็นขวัญ กำลังใจ แก่ สำหรับน้องๆ แมสเซ็นเจอร์ ที่ปฏิบัติตนดี เป็นแบบอย่าง
 พนักงานส่งเอกสาร กำลังรับซอง รางวัล พนักงานส่งเอกสาร กำลังรับซอง รางวัล
          6. ตอบข้อซักถามสด : สำหรับน้องๆ แมสเซ็นเจอร์ ผู้มีคำถามต้องการคำตอบจากบริษัท สามารถสอบถามได้ และจะได้คำตอบจาก ผู้ดูแลงานส่วนงานนั้นๆ โดยตรง
 หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ ผมยาวชี้เรียกให้ถาม พนักงานส่งเอกสาร ยืนถาม
พนักงานส่งเอกสาร ยกมือถาม ภาพฉาย ตอบข้อ ซักถาม บนกำแพง
          7. ประชุมกลุ่มย่อย : หัวหน้างานจะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะทีมส่งเอกสาร ของตนเอง เพื่อเป็นการง่ายในการทำความเข้าใจ และการสื่อสาร
 หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ กำลังประชุมกลุ่มเล็ก หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ กำลังรับ โทรศัพท์
          การประชุมทั้งหมดนี้ ทำเพื่อให้ แมสเซ็นเจอร์ ของ OF ทุกคน เป็นอย่างคำขวัญของเรา คือ “ OF เด็กดี ทุกคน ”
 
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์ โดย
กอสิน ศุภฤทธิธำรง
Web-Master Outsourcing Factory
31 ตุลาคม 2555
ผู้ใด ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
 กิจกรรม ภายใน OF

ทำบุญ ครบรอบ3ปี OF แมสเซ็นเจอร์
การประชุม ครึ่งปีแรก ของ 2554
ทำบุญ ครบรอบ2ปี OF messenger
จัดเลี้ยงปีใหม่2554 ปี OF messenger
ทำบุญครบ 1 ปี OF messenger