dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
Warehouse Service !!
dot
bulletWarehouse : Shipyours
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
bulletเทคนิคการใช้ OF-Warehouse
dot
Facebook ในเครือทั้งหมด
dot
Facebook ฝ่ายบุคคล บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
Facebook OF Messenger พนักงานรับส่งเอกสาร
Facebook Shipyours คลังสินค้าออนไลน์
dot
Line@ ในเครือทั้งหมด
dot
Line @OFmessenger แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน
Line @Shipyours บริการคลังสินค้าออนไลน์
dot
Website แนะนำ
dot
bulletโอเอฟ แมสเซ็นเจอร์
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletRushBike แมสเซ็นเจอร์ด่วน
bulletร้านขายของสะสม ของเก่าเก็บ
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletกันขโมย กล้องวงจรปิด
dot
สำหรับ พนักงาน OF
dot
bulletE-mail
bulletOF Knowledge Base


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


การชำระค่าบริการ ขายสด

 

การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้งาน
บริการ ประเภท ขายสด
 
1. การยืนยันการใช้บริการ [เฉพาะครั้งแรกที่เริ่มใช้บริการ]
          - โปรดยืนยันการใช้บริการ ทางโทรศัพท์ 02-933-6200 กับพนักงาน Admin Messenger ก่อนการเริ่มใช้บริการ ล่วงหน้า 1 วัน
 
2. การชำระเงิน และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
          - ราคาค่าบริการแจ้งในเว็บไซต์ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat)
          - ในการใช้บริการครั้งแรก หากต้องการ หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ใบเสร็จรับเงิน ในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งแก่พนักงาน พร้อม ส่งเอกสาร สำเนาหนังสือรับรองบริษัท มาที่ ฝ่าย Admin Messenger ทาง Fax: 02-933-6205 หรือ E-mail:
AdminMessenger@outsourcingfactory.co.th
 
          การหักภาษี ณ ที่จ่าย
                    กรณี ลูกค้าผู้เป็น นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
3% (ธุรกิจบริการ)
                   โดยมีรายละเอียด ในการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
                   บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด      เลขที่ผู้เสียภาษี 0105552055267
                   80/19-20 ป.ธนาทาวเวอร์ เอ(ชั้น1) ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว
                   แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 
          การชำระเงิน
                   สามารถเลือกจ่ายได้
2 วิธี ดังนี้
                   1) เงินสด
                  
   โดยชำระ เงินค่าบริการ และ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย แก่ พนักงานส่งเอกสาร ได้ทันที เมื่อส่งเอกสารเสร็จสิ้น
                     ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับเอกสาร
สำเนา ใบสั่งงาน” เป็นหลักฐานการรับเงินชั่วคราว
                      หลังจากนั้น ใบเสร็จรับเงินค่าบริการ ตัวจริง OF จะจัดส่งเอกสาร ให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 14 วัน
 
                   2) โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขบัญชี
ไทยพาณิชย์
เอสพละนาด
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
278-213461-4

                      เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณา Fax หลักฐานการโอนค่าบริการ และ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย มาที่ E-mail: AdminMessenger@outsourcingfactory.co.th หรือ Fax. 02-933-6205 ก่อนการเริ่มงาน

                      หลังจากนั้น กรุณาส่ง หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย มายัง OF ตามที่อยู่
                   บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด      ฝ่าย Operation
                   80/19-20 ป.ธนาทาวเวอร์ เอ(ชั้น1) ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว

                   แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
                      หรือ เมื่อส่งเอกสารสำเร็จ สามารถฝาก หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย มากับพนักงานส่งเอกสาร มายัง OF ก็ได้
                      เมื่อได้รับ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย แล้ว OF จะจัดส่ง ใบเสร็จรับเงินค่าบริการ ไปให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 14 วัน
 
          หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ ฝ่ายบัญชี ที่ Tel. 084-357-8338 หรือ 02-933-6200 หรือ Accounting@OutsourcingFactory.co.th
 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์ โดย
กอสิน ศุภฤทธิธำรง
Web-Master Outsourcing Factory 7 กันยายน 2555
ผู้ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 
การชำระค่าบริการ

การชำระค่าบริการ ขายเชื่อ