dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
dot
Website แนะนำ
dot
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletล้างแอร์ ช่างแอร์


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


OF Messenger : Pay per Month

OF Messenger : Pay per Month!!
บริการส่งเอกสาร แบบรายเดือน

 

 แมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร : OF Messenger
เป็นบริการ จัดส่ง พนักงานส่งเอกสาร แบบเหมารายเดือน ไปประจำบริษัทของท่าน ตามเวลาที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถสั่งงานกับพนักงานส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ OF Messenger แบบรายเดือน มี จุดเด่น อยู่ 9 ประการ ดังนี้
 
1. เราพร้อมเริ่มงาน ทันที !!!
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15ปี ในงานส่งเอกสาร และ ทีมงานกว่า 700ชีวิต ที่พร้อมปฏิบัติการ กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

ลูกค้าไม่ต้องรอ 15-30วัน เพื่อทำการสรรหาและฝึกอบรม

ทีมแมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสารของ OF Messenger จักรยาน ของแมสเซ็นเจอร์ ที่มาจอดหน้า OF Messenger

 

2. แมสเซ็นเจอร์ สำรอง 15%
ของทีมพนักงานส่งเอกสาร รายเดือน ทั้งหมด พร้อมทดแทน แก้ไขทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
งานส่งเอกสาร ของท่าน มีความต่อเนื่อง ในกรณี ลางาน ประสบอุบัติเหตุ หรือ ลาออกกระทันหัน ทีมพนักงานแมสเซ็นเจอร์ สำรอง จะถูกส่งเข้าทดแทน ทันที เช่นกรณี พนักงานส่งเอกสาร ตำแหน่งประจำ ขาดงาน
 
3. ประชุมพัฒนาคุณภาพ ทุกสัปดาห์
ทุกวันเสาร์ OF Messenger จะจัดประชุม อบรมการปฏิบัติงาน, ตรวจสอบเครื่องแต่งกาย, นั่งสมาธิ, ทำกิจกรรมพัฒนาจิตใจ และ สุ่มตรวจสารเสพติด และ นำคำติชมของลูกค้าที่ได้รับมาสรุปเพื่อปรับปรุงบริการแมสเซ็นเจอร์ เป็นรายบุคคล
เพื่อให้พนักงานส่งเอกสารของเรา เป็นไปตาม คำขวัญขององค์กร ที่ว่า “OF เด็กดี ทุกคน
พนักงานส่งเอกสาร ที่มีจิตใจดี และได้รับการพัฒนาคุณภาพงาน อย่างสม่ำเสมอ ทำให้แมสเซ็นเจอร์ให้บริการส่งเอกสารอย่างมีสติ และมีมารยาทดีงาม

 

 แมสเซ็นเจอร์ นั่งสมาธิ ประชุม พนักงานส่งเอกสาร
 
4. อบรมมาตราฐานงาน ก่อนส่งไปประจำลูกค้า
พนักงานส่งเอกสาร ทุกคน ของ OF Messenger ผ่านคัดกรองมารยาท, อบรมเส้นทาง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย ทีมงานมืออาชีพ ตามหลักสูตรมาตราฐานของ OF Messenger
ประหยัดเวลาในการอธิบายเส้นทาง : แมสเซ็นเจอร์ที่ส่งประจำบริษัทของท่านจะมีความรู้ ความสามารถ ในเส้นทางหลักๆ ทำให้การอธิบายเส้นทาง การส่งเอกสารของท่านสั้นลง อีกทั้ง หากลูกค้าหรือพนักงานส่งเอกสารต้องการคำแนะนำเส้นทางเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามจากหัวหน้างานส่งเอกสาร ที่ดูแลบริษัทท่านได้ทันที
 อบรมการส่งเอกสาร ก่อนเริ่มงาน สรุปงานส่งเอกสาร
 
5. เช็คชื่อเข้าปฏิบัติงาน ทุกเช้า
ก่อนเวลาการปฏิบัติงาน [ทั่วไป 8:00น] หัวหน้างานประจำทีม เช็คชื่อ ตรวจอสอบการเข้างาน ของพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ทุกเช้า
หากตรวจพบการขาดงาน ลางาน หรือขาดการติดต่อ จะทำงานส่งพนักงานส่งเอกสารสำรอง เข้าทดแทนทันที

ไม่ต้องกังวลกับการขาดงาน ของพนักงาน : เพราะ มีทีมหัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ดูแล ตรวจสอบ พนักงานส่งเอกสาร ของท่านให้ ทุกเช้า
 เช็คชื่อเข้างาน แมสเซ็นเจอร์ เช้า ส่งพนักงานส่งเอกสาร เข้าทดแทน
 
6. เข้าเยี่ยมลูกค้า รับคำติชม ทุก 6 เดือน
หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ เข้าเยี่ยมลูกค้า ตามรอบ เพื่อรับคำติชม จากลูกค้าโดยตรง อย่างสม่ำเสมอ
ลูกค้าสามารถแนะนำ ติชมบริการ : กับหัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ได้โดยตรง เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการส่งเอกสาร ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ มากที่สุด
 เยี่ยมลูกค้า แมสเซ็นเจอร์ มอบของที่ระลึก ลูกค้าแมสเซ็นเจอร์ ที่ไปเยี่ยม
 
7. บันทึกการทำงานลงสมุดพก ทุกวัน
พนักงานรับส่งเอกสาร มีกฎระเบียบในการบันทึกการทำงานลงสมุด และให้ลูกค้าเซ็นต์รับรองการทำงาน ทุกวัน
สามารถตรวจสอบได้ : มีหลักฐาน ให้สามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้
 พนักงานส่งเอกสาร กรอกสมุดพก หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ รับสมุดพกคืน
 
8. ทีมงานมืออาชีพ ดูแลสวัสดิการพนักงาน
เรามีทีมงานฝ่ายบุคคล มากประสบการณ์ ที่ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่งเอกสาร เช่น การนำส่งประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ดูระบบ ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต ในกรณีเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลา กับการดูแลเรื่องสวัสดิการ ที่มีรายละเอียดและกฎระเบียบของภาครัฐที่ละเอียดอ่อน ดังเช่น การจ้างพนักงานส่งเอกสารด้วยตัวเอง
 อบรมสวัสดิการ พนักงานส่งเอกสาร เยี่ยมพนักงาน พนักงานส่งเอกสาร ที่บาดเจ็บ
 
9. รับประกันความเสียหาย
ตามจริง ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเหตุการณ์ (ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินประกันได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ลูกค้าได้การรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย อันเกิดจากจากการขนส่ง: เช่น สินค้าตกหล่นเสียหาย, สูญหาย หรือ ถือโจรกรรม ระหว่างการนำส่งของ แมสเซ็นเจอร์
หากของที่ส่งนั้นเป็นสินค้า OF จะชดเชยเป็นเงินสด
หากของที่ส่งนั้นเป็นเอกสาร OF จะชดเชยเป็นการดำเนินการจัดทำเอกสารนั้นให้ใหม่
 
 

รายละเอียด และเงื่อนไข

Messenger : Pay per Month!!
- ชำระ เงินมัดจำบริการ มูลค่าเท่ากับค่าบริการ 1เดือน ก่อนให้บริการ
   โดย OF จะ สรุปค่าบริการเป็นรายเดือน และแจ้งค่าบริการ ทุกต้นเดือนใหม่
   [
Click!!... เพื่อดูรายละเอียดการชำระเงิน-แบบเงินเชื่อ ]
- บริการพนักงานแมสเซ็นเจอร์ รับ-ส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน แบบรายเดือน
   ทั้งแบบ วันจันทร์-ศุกร์ และ วันจันทร์-เสาร์
- บริการงานรับ ส่งเอกสารทั่วไป วางบิล เก็บเช็ค
- จัดส่ง พนักงานส่งเอกสาร ไปประจำที่สำนักงาน ของท่าน ตั้งแต่ 8.30 ถึง 17.30น
   (สามารถปรับเปลี่ยนตามผู้ว่าจ้าง แต่เวลาทำงานรวมต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน
- อัตราค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 100 บาท โดยเริ่มต้นนับจากจุดของลูกค้า จนจบงาน เศษของชั่วโมง นับเป็น 1 ชั่วโมง

- รับประกันความเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเหตุการณ์ 
- กำหนดขนาดบรรทุก ไม่เกิน 45cm x 45cm x 45cm และ/หรือ น้ำหนัก ไม่เกิน 15kg
   เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานส่งเอกสาร
- ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งงานกับพนักงานส่งเอกสาร ได้โดยตรง
- พื้นที่ให้บริการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรปราการ)
- พนักงานส่งเอกสาร แต่งการสุภาพ ด้วยเครื่องแต่งกาย OF Messenger ในชุดสีน้ำเงินเข้ม
- มีพนักงานส่งเอกสาร สำรอง ส่งทดแทนกรณีขาด และลา
- อัตราค่าบริการ เป็นอัตราเหมาจ่าย รวมค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ และค่าแรงงานแล้ว

- ค่าที่จอดรถที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน จะเรียกเก็บตามจริงกับผู้ว่าจ้าง พร้อมหลักฐานประกอบ
 

อัตราค่าบริการ 

- เริ่มต้นที่    17,900 บาท ต่อคน ต่อเดือน

ติดต่อสอบถามบริการ

OF Messenger : Pay per Month!!
โทร.  097-040-7864
,
087-036-8885
 

ขอใบเสนอราคา OF Messenger : Pay per Month!!กลุ่มบริการ Messenger

OF Messenger : Pay per Day
OF Messenger : Pay per Trip