dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
dot
Website แนะนำ
dot
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletล้างแอร์ ช่างแอร์


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


Admin : At your Site

 

บริการ พนักงาน ธุรการ ประจำสำนักงาน
 
       บริการ OF Admin ของ Outsourcing Factory เป็นบริการ รับจ้างเหมาแรงงาน ประเภท พนักงาน ธุรการ แบบรายเดือน โดย OF จะจัดส่ง พนักงาน ธุรการ ประจำสำนักงาน ของท่าน
       บริการ ธุรการ OF Admin มีความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
            1. งานจัดการเอกสารทั่วไป                                                 2. รับส่ง E-mail
            3. พิมพ์งาน คีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์                                   4. ออกใบเสร็จ ใบวางบิล
            5. เดิน นำส่ง เอกสารภายในอาคาร                                       6. จัดเรียง คัดแยก เอกสาร
       เราขอนำเสนอบริการ ธุรการ OF Admin ที่จะช่วยให้ ธุรกิจของท่าน ง่ายขึ้น โดยมีข้อได้เปรียบกว่าการจ้างพนักงานธุการเอง ดังนี้

 

 
       1. OF Admin : At your Site!!
            เราดูแลเรื่อง สวัสดิการพนักงาน แทนท่าน : OF เป็นผู้ดูแล รายได้ และ สวัสดิการ ให้แก่พนักงานธุรการ ส่วนท่านเพียงจ่ายเป็นค่าบริการอัตราเหมารายเดือนเท่านั้น
            (พนักงาน ธุรการ ของ OF Admin ที่ส่งประจำสำนักงานของท่าน ยังมีสถานะเป็น พนักงานประจำของ OF ดังนั้น การดูแลรายได้ และสวัสดิการ เช่น ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, การเบิกเงินทดรองฉุกเฉิน, การเบิกเงินทดรองกลางเดือน, การปรับเพิ่มเงินเดือน และ การให้รางวัลประจำปี เป็นต้น จึงเป็นภาระความรับผิดชอบของ OF โดยทั้งสิ้น)
 
       2. OF Admin : At your Site!!
             รับประกันความเสียหาย: เรารับประกันความเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเหตุการณ์
            (หากเกิดการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ กับการส่งเอกสาร ทันที ที่มาการพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดในขั้นตอนการ ปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงาน ธรุการ ของ OF Admin เรายินดีชดใช้ค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเหตุการณ์)
 
       3. OF Admin : At your Site!!
            ผ่านการคัดสรรค์ และ อบรม เบื้องต้น ก่อนการปฏิบัติงาน : เรามีระบบการคัดเลือกบุคคลากร และ อบรม พนักงานธุรการ เบื้องต้น ทั้งด้านการทำงาน และมารยาท
            (เจ้าหน้าที่ OF Admin ทุกท่าน ผ่านการคัดเลือก และ ฝึกอบรม ด้านงานเอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อให้ทราบโครงสร้างงาน ธุรการ ในภาพรวม อีกทั้งยัง ผ่านการฝึกอบรมมารยาท ทั่วไป ในสำนักงาน จึงจะมั่นใจได้ถึงความสามารถ และมารยาทของ พนักงาน ธุรการ ของ OF Admin ของเราทุกท่าน)
 
       4. OF Admin : At your Site!!
            ประชุมตรวจสอบคุณภาพทุกสัปดาห์ : หัวหน้าทีม ธุรการ จัดประชุม OF Admin เพื่อ อบรม แนะนำ ติชม ตรวจสอบคุณภาพ การให้บริการงานธุรการ ของ OF Admin ทุกท่าน อย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์
            (ท่านสามารถแจ้ง แนะนำ ติชม บริการของพนักงาน แต่ละท่าน ได้ที่ Call center 02-933-6200 หรือ แจ้งโดยตรงกับ หัวหน้าทีม ธุรการ OF Admin เพื่อให้ กวดขันการทำงาน ในที่ประชุม ได้ประจำทุกสัปดาห์)
 
 
 
รายละเอียด และเงื่อนไข
OF Admin : At your Site!!
 
            - บริการพนักงาน ธุรการ OF Admin เป็นบริการ ส่งพนักงานธุรการ ประจำสำนักงาน แบบรายเดือน เป็นอัตราเหมาจ่าย
            - พนักงาน ธุรการ OF Admin รับผิดชอบ งานธุการเอกสารทั่วไป ตามที่แจ้งข้างต้น เท่านั้น ไม่รวม งานที่ต้องใช้พละกำลังมาก เช่น ขนสินค้า , ไม่รวม งานที่ทำให้ร่างกายที่สกปรกหรือเกี่ยวข้องกับเชื้อโรค, ไม่รวม งานที่เสี่ยงอันตรายหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหนัก เป็นต้น
            - จัดส่ง พนักงานธุรการ OF Admin ไปประจำที่สำนักงาน ของท่าน ตั้งแต่ 9.00 ถึง 18.00น (สามารถปรับเปลี่ยนตามผู้ว่าจ้าง แต่เวลาทำงานรวมต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน) ในกรณี จำเป็นต้องให้ Admin ทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง บริษัทฯ ขอเก็บค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 90 บาท
            - รับประกันความเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อหนึ่งความเสียหาย
            - ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งงานกับ Admin ได้โดยตรง
            - พื้นที่ให้บริการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ) เท่านั้น
            - พนักงานธุรการ แต่งกายสุภาพ ด้วยเครื่องแบบ OF Admin
            - มีพนักงานธุรการ สำรอง ทดแทนกรณีขาด และลา (หากขาดส่งพนักงาน ผู้รับบริการสามารถขอให้ลดค่าบริการตามอัตราที่ตกลง)
 
 
อัตราค่าบริการ
        - เริ่มต้นที่       16,500 บาท /คน/เดือน
 
 
ติดต่อสอบถามบริการ
OF Admin : At your Site!!
บริการ พนักงาน ธุรการ แบบรายเดือน
ติดต่อ 02-933-6200
 
 
ฝากข้อความถึง OF Admin : At your Site!!กลุ่มบริการ Admin ธุรการ