dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
dot
Website แนะนำ
dot
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletล้างแอร์ ช่างแอร์


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


OF Maid - Pay per Month

OF Maid : แม่บ้านรายเดือน

บริการ แม่บ้าน ประจำสำนักงาน

 

 
เป็นบริการ จัดส่งพนักงาน แม่บ้าน แบบเหมารายเดือน ไปประจำบริษัทของท่าน ตามเวลาที่ท่านกำหนด โดยท่านสามารถสั่งงานกับพนักงานแม่บ้าน ได้ด้วยตนเอง
โดย OF Maid แบบรายเดือน มี จุดเด่น อยู่ 9 ประการ ดังนี้
 
1. ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%
ตรวจประวัติอาชญากรรม พนักงานแม่บ้าน ทุกคน เพื่อคัดกรอง ผู้มีพฤติกรรมอันตรายและไม่เหมาะสม ออกไป
ตรวจประวัติ อาชญากรรมแม่บ้าน 100%

 

2. แม่บ้าน สำรอง 10%
สำรองแม่บ้าน 10% เพื่อทดแทน ในกรณี พนักงาน ประสบอุบัติเหตุ , ลาป่วย, ลาออก กะทันหัน
แม่บ้าน-สำรอง-10%
 
 
3. หัวหน้าแม่บ้าน ประจำลูกค้า
หัวหน้าแม่บ้าน จะคอยรับคำติชม จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ ของพนักงานแม่บ้าน ให้ตรงความต้องการของลูกค้า แต่ละราย
หัวหน้าแม่บ้าน-ประจำลูกค้า แต่ละเจ้า
 
4. อบรมมาตรฐานงาน ก่อนส่งไปประจำลูกค้า
อบรมมารยาท, การทำความสะอาด และ การบริการพื้นฐาน เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
อบรมมาตรฐาน การทำความสะอาดและมารยาท ก่อนส่งหาลูกค้า
 
5. บันทึกการเข้างาน ผ่านออนไลน์
พนักงานแม่บ้าน จะมี Application ที่จะต้อง บันทึกเข้างาน-ออกงาน ทุกวัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบในภายหลัง
เช็คชื่อการเข้างาน ของแม่บ้านทุกคน ทุกเช้า
  
6. หัวหน้าแม่บ้าน เช็คชื่อการเข้างาน ทุกเช้า
หัวหน้าแม่บ้าน ตรวจเช็คความพร้อม ของพนักงานแม่บ้าน 30นาที ก่อนเวลางาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีพนักงานเข้าปฏิบัติงานแน่นอน

บันทึกการเข้างาน ผ่านออนไลน์
 
7. หัวหน้าแม่บ้าน เข้าเยี่ยมลูกค้า รับคำติชม ทุกเดือน
หัวหน้าแม่บ้าน เข้าเยี่ยมลูกค้า เพื่อฟังรับคำติชม จากลูกค้าโดยตรง อย่างสม่ำเสมอ
เข้าเยี่ยมลูกค้า รับคำติชม ทุกปี
 

 

8. ทีมงานฝ่ายบุคคล ดูแลสวัสดิการพนักงาน
ทีมงานฝ่ายบุคคล ส่วนกลาง ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ พนักงานแม่บ้าน แทนลูกค้า เช่น การนำส่งประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต ในกรณีเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
ทีมงานฝ่ายบุคคล ดูแลสวัสดิการ

9. รับประกันความเสียหาย
ตามจริง ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเหตุการณ์ (สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินประกันความเสียหายได้) ในกรณี สิ่งของเสียหายและสูญหาย
รับประกันความเสียหาย
 
 

 

 

รายละเอียด และเงื่อนไข

OF Maid : Pay per Month!!
- ชำระ เงินมัดจำบริการ มูลค่าเท่ากับค่าบริการ 1เดือน ก่อนให้บริการ
   โดย OF จะ สรุปค่าบริการเป็นรายเดือน และแจ้งค่าบริการ ทุกต้นเดือนใหม่
   [
Click!!... เพื่อดูรายละเอียดการชำระเงิน-แบบเงินเชื่อ ]
- บริการพนักงานแม่บ้าน ประจำสำนักงาน แบบรายเดือน
   ทั้งแบบ วันจันทร์-ศุกร์ และ วันจันทร์-เสาร์
- บริการทำความสะอาด และงานบริการทั่วไป
- จัดส่ง พนักงานแม่บ้าน ไปประจำที่สำนักงาน ของท่าน

- รับประกันความเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเหตุการณ์ 
- ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งงานกับพนักงานแม่บ้าน ได้โดยตรง
- พื้นที่ให้บริการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรปราการ)
- พนักงานแม่บ้าน แต่งกาย ด้วยเครื่องแต่งกาย OF Maid
- มีพนักงาน สำรอง ส่งทดแทนกรณีขาด และลา
- อัตราค่าบริการ เป็นอัตราเหมาจ่าย รวมค่าแรงงานแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดและอื่นๆ
 
 

อัตราค่าบริการ 

- เริ่มต้นที่  16,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

 

 

ติดต่อสอบถามบริการ 

 

OF Maid : แม่บ้านรายเดือน
โทร.  02-933-6200, 097-040-7864
 
ขอใบเสนอราคา โปรดกรอกแบบฟอร์มกลุ่มบริการ แม่บ้าน