dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
Warehouse Service !!
dot
bulletWarehouse : Shipyours
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
bulletเทคนิคการใช้ OF-Warehouse
dot
Facebook ในเครือทั้งหมด
dot
Facebook ฝ่ายบุคคล บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
Facebook OF Messenger พนักงานรับส่งเอกสาร
Facebook Shipyours คลังสินค้าออนไลน์
dot
Line@ ในเครือทั้งหมด
dot
Line @OFmessenger แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน
Line @Shipyours บริการคลังสินค้าออนไลน์
dot
Website แนะนำ
dot
bulletโอเอฟ แมสเซ็นเจอร์
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletกันขโมย กล้องวงจรปิด
dot
สำหรับ พนักงาน OF
dot
bulletE-mail
bulletOF Knowledge Base


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


ข้อแนะนำการใช้บริการ ส่งเอกสาร

 

วิธีการใช้บริการ
ส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
แบบ เอาท์ซอร์ส ที่ถูกต้อง
 
       ปัจจุบัน การใช้บริการ ส่งเอกสาร โดย พนักงาน รับส่งเอกสาร ในรูปแบบ การจ้างเหมาแรงงาน หรือ “เอาท์ซอร์ส” ที่ไม่ได้เป็นพนักงานของเราโดยตรง แทบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับทุกคนไปแล้ว ด้วยประโยชน์ต่างๆ ที่ธุรกิจส่งเอกสาร แบบ “เอาท์ซอร์ส” สามารถให้แก่ผู้รับบริการได้ เช่น การมีคนช่วยติดตามงานส่งเอกสารของเรา , การรับประกันความเสียหายของเอกสาร, การมีพนักงานส่งเอกสารคนใหม่ ทดแทน กรณี พนักงานส่งเอกสารเดิม เจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุ, การที่มีมืออาชีพมาช่วยดูแล สวัสดิการ ประกันสังคม ของพนักงานส่งเอกสารให้เรา ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นประโยชน์ ที่ผู้ใช้บริการ ส่งเอกสาร แบบ เอาท์ซอร์ส จะได้รับ
       ถึงแม้ ธุรกิจ ส่งเอกสาร แบบ เอาท์ซอร์ส จะมาช่วยให้ งาน รับส่งเอกสาร ของเรา ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้ให้บริการ รับส่งเอกสาร ของเราจะเป็นมืออาชีพอย่างไร แต่การทำงาน เราก็อาจจะได้พบสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ
       จึงเป็นการดีกว่า ถ้าเราจะได้เรียนรู้ วิธีการใช้บริการ ส่งเอกสาร แบบ “เอาท์ซอร์ส” อย่างถูกวิธี เพื่อว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้น ไว้ก่อน
 
        1. การแจ้งรายละเอียดงานส่งเอกสาร ควรแจ้งอย่างไร?
       หลายครั้ง การแจ้งรายละเอียดงานส่งเอกสาร ให้น้องพนักงานรับส่งเอกสาร ไปนำส่งนั้น หลายครั้ง เราใช้วิธีสั่งการด้วยวาจา ซึ่งอาจจะมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
       ดังนั้น ควรจะจัดทำใบสั่งงาน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบอกรายละเอียด ให้น้อง พนักงานรับส่งเอกสาร เข้าใจเป็นหลักก่อน ว่าเค้า จะต้องไปที่ได้? ไปพบใคร? ไป ส่งเอกสาร อะไร? ไปทำอะไรบ้าง? ต้องรับเอกสารใดกลับมาบ้าง?
       แล้ว เราจึงแนะด้วย วาจา เสริม เพื่อความถูกต้อง 100% ของงาน ส่งเอกสารของเรา อาจจะดูเป็นการเพิ่มขั้นตอนการทำงาน แต่รับร้องได้ว่าจะได้งาน ส่งเอกสาร ที่ได้คุณภาพแน่นอน
 
        2. ถ้าต้องให้ ส่งเอกสาร นำส่งทรัพย์สินมีค่า หรือ เงินสด ควรทำอย่างไร?
       - ตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันความเสียหาย ของบริษัทเอาท์ซอร์ส ส่งเอกสาร ที่ให้บริการก่อน ว่ามีเงื่อนไขการประกัน รับส่งเอกสาร อย่างไร ถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่ควรให้ของที่มีมูลค่ามากกว่า มูลค่าการประกัน การส่งเอกสาร เพื่อความปลอดภัย
       - ให้พนักงานรับส่งเอกสาร เซ็นต์ ลงชื่อ เป็นหลักฐาน ว่าได้รับทรัพย์สิน รับเงินจำนวนนี้ จากเราไป เพื่อเป็นประโยชน์ ในกรณีสูญหาย จะได้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทเอาท์ซอร์ส ผู้ให้บริการ รับส่งเอกสาร และ เป็นหลักฐานที่ช่วยให้บริษัทเอาท์ซอร์ส ผู้ให้บริการ ส่งเอกสาร ในการติดตามนำทรัพย์สินดังกล่าว มาคืนเราได้เร็วยิ่งขึ้น
 
        3. ถ้าเกิดทรัพย์สิน หรือเอกสาร ที่ให้นำส่ง สูญหาย ควรทำอย่างไร?
       - แจ้งเหตุ การสูญหาย แก่บริษัทฯ โดยวาจา ทันที หลังจากทราบเหตุ กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่สูญหายให้
       - แจ้งเหตุ การสูญหาย เป็นลายลักษณ์อักษร ภายหลัง อีกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการติดตามทรัพย์สิน ในขั้นตอนนี้ บริษัทเอาท์ซอร์ส ผู้ให้บริการ ส่งเอกสาร อาจจะ หนังสือมอบอำนาจ ในการติดตามทรัพย์สินกลับมาให้ ก็ขอให้ความร่วมมือรับผู้ให้บริการ เอาท์ซอร์ส รับส่งเอกสาร เพราะในทางกฎหมาย ผู้รับบริการเป็นผู้เสียหาย จึงอาจมีความจำเป็นต้องให้มอบอำนาจให้ผู้ให้บริการ เอาท์ซอร์ส ส่งเอกสาร ไปดำเนินการให้
 
        4. บริการ ส่งเอกสาร ที่รับจากผู้ให้บริการ เอาท์ซอร์ส ส่งเอกสาร ไม่ตรงความต้องการ?
       - แจ้งปัญหาที่ได้รับแก่ ผู้ให้บริการเอาท์ซอร์ส ส่งเอกสาร เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ ถึงแม้จะเป็นปัญหาเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม
 
        5. ถ้าพนักงานส่งเอกสาร หน่วงเหนี่ยว ขอพลัดผ่อนการนำส่งเงินสด หรือ ขอยืมเงิน จะทำอย่างไร?
       - แจ้งหน่วงเหนี่ยว ขอพลัดผ่อนการนำส่งเงินสด หรือ ขอยืมเงิน ดังกล่าว แก่บริษัทผู้ให้บริการ ส่งเอกสาร เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้แก่ พนักงานส่งเอกสาร
 
       จริงๆ แล้วข้อแนะนำดังกล่าว ก็สามารถนำไปปรับใช้กับ รับส่งเอกสาร ภายในของแต่ละบริษัทได้ด้วย เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากใจต่างๆ
 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์ โดย
กอสิน ศุภฤทธิธำรง
Web-Master Outsourcing Factory
15/10/2553
         
 
สนใจบริการ รับส่งเอกสาร แบบเอาท์ซอร์ส
ของ OF Messenger ติดต่อ
OF Call center
02-933-6200OF Messenger HowTo

วิธีใช้ App คิดราคา ค่าบริการ ส่งเอกสาร
มาตราฐานบริการ OF Messenger
ข้อปฏิบัติในการบริการ รับส่งเอกสาร