dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
dot
Website แนะนำ
dot
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletล้างแอร์ ช่างแอร์


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


เยี่ยมลูกค้า [ยกเลิก]

 

การเยี่ยมลูกค้า บริการแมสเซ็นเจอร์
 
        เพื่อการพัฒนา บริการแมสเซ็นเจอร์ ของ “OF แมสเซ็นเจอร์” อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีมาตราฐาน การเข้าเยี่ยมลูกค้า ผู้ใช้บริการแมสเซ็นเจอร์ โดยหัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ เป็นประจำทุก 6 เดือน
          โดย ทีมงาน “OF แมสเซ็นเจอร์” มีความประสงค์ที่จะได้ทราบถึง ปัญหา , คำแนะนำ และ คำติชม จากลูกค้าผู้ใช้บริการแมสเซ็นเจอร์ ทุกท่าน โดยตรง เพื่อที่จะนำทุกความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่าน มาปรับปรุงบริการแมสเซ็นเจอร์ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า
         
สร้างสรรค์บริการ ที่เหนือความคาดหมาย อยู่เสมอ
 

ระดับ ความพึงพอใจ

ระดับคะแนน

เกิน ความคาดหมาย

76 - 100 %

เป็นไปตาม ความคาดหมาย

51 - 75 %

ต่ำกว่า ความคาดหมาย

26 - 50 %

แย่

0 - 25 %

 

  
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์ โดย กอสิน ศุภฤทธิธำรง @ 20 กรกฎาคม 2556
ผู้ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ประวัติ การเยี่ยมลูกค้าแมสเซ็นเจอร์


หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณโกวิทย์ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าบริการแมสเซ็นเจอร์ ที่ประกอบธุรกิจ อาหาร Fast-Food ยัก์ใหญ่55-10-11 | อาหาร Fast-Food

วันที่ 11/10/2555 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณโกวิทย์ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าบริการแมสเซ็นเจอร์ ที่ประกอบธุรกิจ อาหาร Fast-Food ยักใหญ่ ระดับโลก

เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้รับ บริการแมสเซ็นเจอร์ ที่ประกอบธุรกิจ ให้บริการรับทำความสะอาด ย่านสวนหลวง56-6-14 / รับทำความสะอาด / ผลประเมิน 95.75%

            เมื่อวันที่ 14/6/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณแมน ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าแมสเซ็นเจอร์ ที่ประกอบธุรกิจ ให้บริการรับทำความสะอาด ย่านสวนหลวง

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการทำงาน อยู่ที่
95.75 %

อยู่ในระดับ :กิน ความคาดหมาย

คุณทรงเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าแมสเซ็นเจอร์ ที่ประกอบธุรกิจ หนังสือ นิตยสาร ชื่อดัง ระดับรางวัล ย่านเอกมัย56-6-19 / หนังสือ นิตยสาร/ ผลประเมิน 90.00%

            เมื่อวันที่ 19/6/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณทรงเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าแมสเซ็นเจอร์ ที่ประกอบธุรกิจ หนังสือ นิตยสาร ชื่อดัง ย่านเอกมัย

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

90.00 %

อยู่ในระดับ : เกิน ความคาดหมาย

56-6-20 OF แมสเซ็นเจอร์ เยี่ยมลูกค้า ธุรกิจให้บริการงาน ธุรการ เอกสาร รถขนเงิน ย่านรามคำแหง56-6-20 / ธุรการ รถขนเงิน / ผลประเมิน 82.50%

            เมื่อวันที่ 20/6/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณทรงเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าแมสเซ็นเจอร์ ที่ประกอบธุรกิจ บริการงานธุรการ เอกสาร และ ขนส่งเงิน ยักใหญ่ ย่านรามคำแหง

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

82.50 %

อยู่ในระดับ : เป็นไปตาม ความคาดหมาย

หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณทรงเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า รับ บริการแมสเซ็นเจอร์ ผู้ประกอบธุรกิจ ชิปปิ้ง-รับนำเข้าสินค้า ย่านสวนหลวง56-06-19 / ชิปปิ้ง-รับนำเข้าสินค้า / ผลประเมิน 77.00%

            เมื่อวันที่ 19/06/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณทรงเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า รับ บริการแมสเซ็นเจอร์ ผู้ประกอบธุรกิจ ชิปปิ้ง-รับนำเข้าสินค้า ย่านสวนหลวง

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

77.00 %

อยู่ในระดับ : เกิน ความคาดหมาย

หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณหฤษฎิ์ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้รับ บริการแมสเซ็นเจอร์ที่ประกอบธุรกิจ รับผลิตและจดแจ้งเครื่องสำอาง ย่านลาดพร้าว56-6-18 / รับผลิต-จดแจ้งเครื่องสำอาง / ผลประเมิน 89.50%

            เมื่อวันที่ 18/6/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณหฤษฎิ์ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้รับ บริการแมสเซ็นเจอร์ที่ประกอบธุรกิจ รับผลิตและจดแจ้งเครื่องสำอาง ย่านลาดพร้าว

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่
89.50 %

อยู่ในระดับ : เกิน ความคาดหมาย

คุณหฤษฎิ์ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า บริการแมสเซ็นเจอร์ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด56-06-18 / ระบบติดตามรถยนต์ / ผลประเมิน 75.00%

            เมื่อวันที่ 18/06/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณหฤษฎิ์ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าบริการแมสเซ็นเจอร์ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจ ระบบติดตามรถยนต์ GPS ย่านสนามเป้า

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

75.00 %

อยู่ในระดับ : เป็นไปตาม ความคาดหมาย

หัวหน้าทีมงานส่งเอกสาร เข้าเยี่ยมลูกค้า งานส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ สื่อโฆษณา ย่านจตุจักร56-06-18 / สื่อโฆษณา / ผลประเมิน 70.75%

            เมื่อวันที่ 18/06/2556 หัวหน้าทีมงานส่งเอกสาร คุณหฤษฎิ์ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า งานส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ สื่อโฆษณา ย่านจตุจักร

            ซึ่ง OF Messenger ได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

70.75 %

อยู่ในระดับ : เป็นไปตาม ความคาดหมาย

OF แมสเซ็นเจอร์ เยี่ยมลูกค้าแมสเซ็นเจอร์ จำหน่ายนาฬิกาข้อมือ Online56-6-14 / นาฬิกาข้อมือ Online / ผลประเมิน 93.75%

            เมื่อวันที่ 14/6/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณแมน ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้รับบริการแมสเซ็นเจอร์ ที่ประกอบธุรกิจ จำหน่ายนาฬิกาข้อมือ Online ย่านรามคำแหง

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการทำงาน อยู่ที่
93.75 %

อยู่ในระดับ : เกิน ความคาดหมาย

หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณแมน ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้รับ บริการรับส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ รับซ่อม อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์มือถือ ย่านรามคำแหง56-6-14 / อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์มือถือ / ผลประเมิน 87.50%

            เมื่อวันที่ 14/6/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณแมน ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้รับบริการรับส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ รับซ่อม อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์มือถือ ย่านรามคำแหง

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการทำงาน อยู่ที่
87.50 %

อยู่ในระดับ : เกิน ความคาดหมาย

หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณแมน ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้รับ บริการแมสเซ็นเจอร์ที่ประกอบธุรกิจ ชิปปิ้ง นำเข้า-ส่งออก ย่านอ่อนนุช56-6-14 / ชิปปิ้ง นำเข้าส่งออก / ผลประเมิน 70.75%

            เมื่อวันที่ 14/6/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณแมน ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าผู้รับ บริการแมสเซ็นเจอร์ที่ประกอบธุรกิจ ชิปปิ้ง นำเข้า-ส่งออก ย่านอ่อนนุช

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่
70.75 %

อยู่ในระดับ : เป็นไปตาม ความคาดหมาย

หัวหน้า แมสเซ็นเจอร์ เข้าเยี่ยมลูกค้า ปันกัน บุ๊ค ย่านรามคำแหง56-03-14 / ให้เช่าหนังสือ Delivery/ ผลประเมิน 72.50%

            เมื่อวันที่ 14/03/2556 หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ คุณโกวิทย์ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า บริการแมสเซ็นเจอร์ บริษัท ปันกัน บุ๊ค จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจ ให้เช่าหนังสือ Delivery ย่านรามคำแหง

            ซึ่งเราได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

72.50 %

อยู่ในระดับ : เป็นไปตาม ความคาดหมาย

หัวหน้าทีม งานส่งเอกสาร เข้าเยี่ยมลูกค้างานส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ ขนส่ง ชิปปิ้ง คลังสินค้า ย่านสวนหลวง55-09-20 / ขนส่ง / ผลประเมิน 97.75%

            เมื่อวันที่ 20/09/2555 หัวหน้าทีมงานส่งเอกสาร คุณวิชัย ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า งานส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ ขนส่ง ชิปปิ้ง คลังสินค้า ย่านสวนหลวง

            ซึ่ง OF Messenger ได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

97.75%

อยู่ในระดับ : เกิน ความคาดหมาย

หัวหน้าทีมงานส่งเอกสาร ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า งานส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ จำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ข้ามชาติ ย่านลาดกระบัง56-09-20 / เครื่องปรับอาการ / ผลประเมิน 75.00%

            เมื่อวันที่ 20/09/2556 หัวหน้าทีมงานส่งเอกสาร คุณวิชัย ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า งานส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ จำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ข้ามชาติ ย่านลาดกระบัง

            ซึ่ง OF Messenger ได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

75.00%

อยู่ในระดับ : เป็นไปตาม ความคาดหมาย

หัวหน้าทีมงานส่งเอกสาร คุณทรงเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า งานส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์IT ย่านศรีนครินทร์55-09-20 / อุปกรณ์IT / ผลประเมิน 70.00%

            เมื่อวันที่ 20/9/2555 หัวหน้าทีมงานส่งเอกสาร คุณทรงเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า งานส่งเอกสาร ที่ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์IT ย่านศรีนครินทร์

            ซึ่ง OF Messenger ได้รับผลการประเมินการบริการ อยู่ที่

70.00 %

อยู่ในระดับ : เป็นไปตาม ความคาดหมาย

หน้า 1/1
1
[Go to top]