dot
การชำระเงิน และ ยืนยันการใช้บริการ
dot
bulletประเภท ขายสด
bulletประเภท ขายเชื่อ
dot
ตรวจสอบค่าบริการ !!
dot
bulletค่าบริการ ส่งเอกสาร รายชิ้น
dot
Messenger Service !!
dot
bulletMessenger : Pay per Trip!!
bulletMessenger : Pay per Day !!
bulletMessenger : Pay per Month!!
dot
ติชม ร้องเรียน ร้องทุกข์
dot
bulletติชม ร้องเรียน การทำงาน
dot
สาระน่ารู้ กับ OF
dot
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเทคนิคการใช้ OF-Messenger
dot
Website แนะนำ
dot
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletอุปกรณป้องกันตัว ผู้หญิง
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletล้างแอร์ ช่างแอร์


Messenger พนักงานส่งเอกสาร


กิจกรรม ภายใน OF

 

กิจกรรมต่างๆ ของ
Outsourcing Factory
 
          Outsourcing Factory เป็นบริษัทที่ให้ บริการด้าน Outsource คือ การรับจ้างเหมาภาระงาน จาก ลูกค้า มาดำเนินการแทน ให้แก่ลูกค้าจนเสร็จการ ซึ่งนั้น หมายความว่า OF จะต้องเป็นผู้สร้างทรัพยากรณ์ต่างๆ เช่น คิดระบบการทำงาน แผนงาน, จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ, สรรหาเทคโนโลยี การสื่อสาร รวมถึง การสร้างทีมงาน ขึ้นมา เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า
          ดังนั้น ทรัพยากรบุคคล หรือ คน จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของ Outsourcing Factory เพราะทีมงานที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญหลัก ที่จะทำให้งานบริการ Outsource สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          การพัฒนาทีมงาน ทั้งด้าน จิตใจ และการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่ Outsourcing Factory ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อให้ทีมงานทุกคน ของ OF มีมาตราฐานเดียวกัน ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า “OF เด็กดีทุกคน” คือเป็นทั้ง คนจิตใจดี และ เป็นคนทำงานดี จากเป้าหมายนี้ จึงถูกหล่อหลอมมาเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้


แมสเซ็นเจอร์ ส่งเอกสาร ทำบุญ3ปี OFทำบุญ ครบรอบ3ปี OF แมสเซ็นเจอร์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ได้จัดทำบุญ ครบรอบ 3ปี “ OF แมสเซ็นเจอร์” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ส่งเอกสาร ที่ร่วมสร้างบริษัทกันมาตลอด 3 ปี

แมสเซ็นเจอร์ นั่งสมาธิการประชุม ครึ่งปีหลัง ของ 2554

พนักงาน แมสเซ็นเจอร์ ผู้ปฏิบัติการ ซึ่งมาจากหลากหลายพื้นฐานครอบ หากมิได้รับ การอบรบ แนะแนว การปฏิบัติการ ของแมสเซ็นเจอร์ ที่ดี ก็เป็นการยากที่จะทำให้การส่งเอกสาร อยู่ในมาตราฐานเดียวกัน

พนักงานส่งเอกสาร แมสเซ็นเจอร์การประชุม ครึ่งปีแรก ของ 2554

OF แมสเซ็นเจอร์ มีความต้องการที่จะ ทำให้คุณภาพของ พนักงานส่งเอกสาร ของ OF แมสเซ็นเจอร์ มีมาตราฐานอยู่ในระดับเดียวกันทั้งองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า “OF เด็กดีทุกคน” เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ชัดเจนและไว้ใจได้

บริษัทรับส่งเอกสาร ส่งเอกสารทำบุญ ครบรอบ2ปี OF messenger

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ได้จัดทำบุญ ครบรอบ 2ปี ที่ ได้จัดตั้งเป็น บริษัทรับส่งเอกสาร โดยให้บริการ ส่งเอกสาร ภายใต้แบรนด์ “ OF - Messenger ” จึงได้จัดทำบุญบริษัทขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ส่งเอกสาร ที่เป็นกำลังสำคัญที่ให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดมา

พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสารจัดเลี้ยงปีใหม่2554 ปี OF messenger

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2553 ที่ผ่าน คณะพนักงานฝ่ายสนับสนุน ของ บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ได้จัดงานสังสรรค์ ฉลองปีใหม่ 2554 ให้แก่ พนักงานส่งเอกสาร ที่บริการ พนักงานรับส่งเอกสาร ภายใต้แบรนด์ “ OF - Messenger ” เป็นโอกาสให้ พนักงานรับส่งเอกสาร ทุกท่าน สังสรรค์และสนุกสนาน กัน

พนักงานส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสารทำบุญครบ 1 ปี OF messenger

            เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 ที่ผ่าน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด นำโดย คุณ กอสิน ศุภฤทธิธำรง กรรมการผู้จัดการ ได้จัดทำบุญในโอกาส ที่บริการ พนักงานส่งเอกสาร ภายใต้แบรนด์ “ OF - Messenger ” ได้มีอายุครบ 1 ขวบปี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ พนักงานรับส่งเอกสาร ทุกท่าน ให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน

            ในโอกาสนี้ ผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ ถึงอนาคต ในปีที่ 2 ของ พนักงานส่งเอกสาร ภายใต้แบรนด์ “ OF - Messenger ” คือ ต้องการให้ผู้ใช้งาน รับรู้ รับทราบ และรู้สึก ถึงแบรนด์ว่า ถ้าพูดถึง แบรนด์ “ OF - Messenger ” แล้วจะนึกถึง “เด็กดี เด็กน่ารัก” อ่านต่อ…
หน้า 1/1
1
[Go to top]